Privacybeleid 2 SELL IT B.V. 

U begeeft zich momenteel op 2 SELL IT B.V. of één van de diverse vergelijkingswebsites van 2 SELL IT B.V. zoals Makelaarkiezer.nl en staat mogelijk op het punt om een aanvraag in te dienen. Dat betekent dat de gegevens die u opgeeft verzonden worden naar het bedrijf 2 SELL IT B.V..
In dit document leggen wij uit wat er precies met de door u opgegeven gegevens gebeurt als u de aanvraag voltooit.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door 2 SELL IT B.V.(geregistreerd onder KvK-nummer 17211434 ), gevestigd te Den Bosch. Als verwerkingsverantwoordelijke kunt u ons bereiken via info@2sellit.nl of telefonisch via 073-8510582.

Wat gaat er gebeuren met mijn gegevens?

Als u een aanvraag voltooit, dan ontvangt u in eerste instantie een e-mail met een bevestigingslink. Zodra de aanvraag bevestigd wordt middels het klikken op de bevestigingslink (en daarmee uw toestemming verleent om uw gegevens te verwerken), inventariseert 2 SELL IT B.V. uw gegevens, wensen en voorkeuren. Op basis van deze gegevens worden maximaal zes geschikte bedrijven aan uw aanvraag gekoppeld (op basis van locatie en relevantie).

Mocht de verwerkende medewerker van 2 SELL IT B.V. twijfelen aan de echtheid en/of authenticiteit van uw aanvraag, dan is het mogelijk dat de verwerkende medewerker eerst telefonisch contact zoekt om de inhoud van de aanvraag te verifiëren.

Na goedkeuring en controle van de aanvraag, worden uw gegevens doorgezonden naar de (maximaal) zes gekoppelde bedrijven. Deze bedrijven ontvangen de gegevens van uw aanvraag per e-mail. Op basis van deze informatie zullen deze bedrijven contact met u zoeken (per e-mail of telefonisch) om u te informeren over hun diensten en tarieven en om een afspraak te maken. Zodoende leidt een aanvraag via 2 SELL IT B.V. tot gegevensopslag op maximaal zeven locaties: bij 2 SELL IT B.V. zelf én bij maximaal zes bedrijven die aan uw aanvraag gekoppeld zijn.

Middels een overeenkomst tussen 2 SELL IT B.V. en de gekoppelde bedrijven, dienen de bedrijven die uw gegevens ontvangen hebben zich te houden aan de volgende punten: de gegevens mogen enkel gebruikt worden om u in te lichten over de benodigde diensten en bijbehorende diensten, verdere verspreiding van uw gegevens naar derden is niet toegestaan, indien u uw aanvraag wenst terug te trekken dient 2 SELL IT B.V. een verzoek tot verwijdering van uw gegevens in bij de vier gekoppelde bedrijven op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen de bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden door 2 SELL IT B.V. in zijn volledigheid bewaard gedurende 60 maanden. Na de termijn van 60 maanden worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer automatisch verwijderd. De adresgegevens blijven bewaard voor interne statistische doeleinden. Onder die statistische doeleinden valt het monitoren of (in het geval van een aanvraag voor verkoopmakelaars) het adres daadwerkelijk in de verkoop verschijnt. Aan de hand van die statistiek kan 2 SELL IT B.V. immers meten of aanvragers goed geholpen worden. Deze vorm van monitoring heeft geen impact op de aanvrager.

De reden dat de termijn op 60 maanden gesteld wordt, is dat in sommige gevallen aanvragers na enige tijd (variërend van enkele weken tot enkele jaren) een nieuwe aanvraag indienen. Doordat 2 SELL IT B.V. kan constateren of een aanvraag een herhalende aard heeft, kan zowel misbruik uitgesloten worden van onze dienstverlening, alsmede de dienstverlening geoptimaliseerd worden richting de terugkerende aanvrager.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen?

Als u een aanvraag indient en zodoende uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via info@2sellit.nl een verzoek indienen. Op de kortst mogelijke termijn zullen wij vervolgens uw verzoek behandelen.
Indien uw verzoek verwijdering is, zullen wij tevens bij de ontvangende bedrijven een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen de bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen.

In het geval van verwijdering zullen wij uw gegevens volledig verwijderen, met uitzondering van de adresgegevens, welke gebruikt worden voor interne statistische doeleinden. Zodoende worden uw identiteit en contactgegevens conform het recht op vergetelheid verwijderd.

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn gegevens?

Ja, indien uw ervaring is dat er een onjuiste verwerking heeft plaatsgevonden, dan kunt u een klacht indienen via info@2sellit.nl. Wij zullen dan in overleg met u stappen nemen om de verwerking te corrigeren, dan wel stop te zetten en ongedaan te maken. Uw keuze is hier leidend in.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Het indienen van een aanvraag (en daarmee het verstrekken van uw persoonsgegevens) geschiedt volledig vrijwillig. Indien u uw gegevens niet wenst te verstrekken, dan kunt u eenvoudigweg afzien van het indienen van een aanvraag. Wel is het zo dat 2 SELL IT B.V. alleen aanvragen met correcte adresgegevens en contactgegevens kan verwerken, daar de gekoppelde bedrijven u enkel kunnen informeren indien uw gegevens juist en daarmee behandelbaar zijn. Indien 2 SELL IT B.V. meent dat de opgegeven gegevens onjuistheden bevatten, kan 2 SELL IT B.V. er voor kiezen om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Worden mijn gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt?

Uw gegevens worden handmatig verwerkt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens, wensen en voorkeuren handmatig inventariseren en uw aanvraag middels menselijk handelen koppelen aan geschikte, relevante bedrijven. De besluitvorming om uw aanvraag naar specifieke bedrijven te versturen komt tot stand op basis van uw locatie, statistisch aantoonbare prestaties van de aangesloten bedrijven, en uw opgegeven voorkeuren en wensen. Wij sturen uw gegevens (na koppeling) handmatig door naar de gekoppelde bedrijven.

De keuze om een aanvraag wel of niet in behandeling te nemen (bijvoorbeeld omdat een aanvraag mogelijk onjuistheden bevat), geschiedt middels menselijk handelen. Onderdeel van die keuze kan zijn dat 2 SELL IT B.V. besluit om eerst telefonisch contact met u te zoeken om de inhoud van uw aanvraag te verifiëren, alvorens de aanvraag verder in behandeling genomen wordt.

Wie komt in het bezit van mijn gegevens na het indienen van een aanvraag?

De gegevens die u aan 2 SELL IT B.V. verstrekt, worden enkel verwerkt door 2 SELL IT B.V. en maximaal zes gekoppelde bedrijven. De gekoppelde bedrijven verlenen het type dienstverlening in uw directe omgeving, waar u volgens de inhoud van de aanvraag naar op zoek bent. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zoals andere commerciële instanties, instanties buiten de EU of internationale organisaties.

Welke statistiekprogramma’s registreren mijn bezoek?

Van bezoekers van de eigen websites van 2 SELL IT B.V. wordt middels Mtrack bezoekgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn anoniem en er vindt geen identificatie plaats als er geen vermoedens van misbruik bestaan. De bezoekgegevens worden enkel gebruikt om de website te verbeteren. Als er een actie op de website wordt ondernomen, te weten het aanvragen van offertes of het registreren als bedrijf, wordt er een IP-adres vastgelegd. Het IP-adres wordt enkel opgeslagen om misbruik van de website tegen te gaan. Bij vermoedens van misbruik vindt er wel identificatie plaats op basis van de opgegeven contactgegevens en het geregistreerde IP-adres, om toekomstig en/of herhalend misbruik tegen te gaan.

Worden er cookies geplaatst?

De offerteformulieren van 2 SELL IT B.V. maken gebruik van functionele cookies (voor een goede werking van het formulier) en analytische cookies (van Mtrack voor het registreren van bezoekersstatistieken). Het formulier maakt geen gebruik van zogeheten tracking-cookies die uw bezoek bij derden zouden kunnen melden. Zodoende wordt uw bezoek enkel geregistreerd door 2 SELL IT B.V. zelf.

Wat gebeurt er als het privacy beleid van 2 SELL IT B.V. wijzigt?

2 SELL IT B.V. heeft het recht om het privacy beleid zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Het is raadzaam om ons privacy beleid met enige regelmaat te controleren, indien u daar prijs op stelt. Vragen over ons privacy beleid kunnen gericht worden aan info@2sellit.nl.